Iran Graffiti

نقاشی دیواری “بلو” در فرانسه

این اثر توسط “بلو” ، از بزرگترین هنرمندهای شهری جهان، اجرا شده. “بلو” اهل ایتالیاست و این اثر رو در فرانسه اجرا کرده.