بمب در پیاده روی فرهنگی

نخستین اجرای نصب آثار هنر شهری در متن شهر به همت “کلاه استودیو” در تهران برگزار می شود. این اتفاق هنر شهری در دو پیاده رو، در پر جمعیت ترین مناطق مرکز شهر تهران اجرا می شود. میدان ونک و چهار راه ولی عصر که به تازگی با عنوان “پیاده رو فرهنگی” نامیده می شود، دو مکان اجرای این آثار خواهند بود. برای اطلاع بیشتر به این [لینک] بروید..