Iran Graffiti

“پابلیک پرووکیشنز 2”

دومین دوره نمایشگاه هنر شهری و گرافیتی با عنوان “پابلیک پرووکیشنز 2” در گالری “کارهارت” آلمان برگزار شد. در این نمایشگاه چهارده هنرمند طراز اول جهان، و از جمله “تنها” هنرمند ایرانی، آثار خود را در سالن های اختصاصی این گالری به نمایش عموم گذاشتند. در خبرهایی که درباره شروع این نمایشگاه، در مطبوعات آلمان و سوییس به چاپ رسیده، آمده است: نمایشگاه “پابلیک پرووکیشنز” در گالری “کارهارت” نمایشی بی نظیر از آثار هنرمندانی است که با سبک و هنرشان بر هنر شهری و هنر خیابانی تاثیر گذار بوده و هستند.

در این [لینک] می توانید عکس ها و مطالب بیشتری (به زبان انگلیسی) در مورد این نمایشگاه ببینید.