Iran Graffiti

تهران نیویورک

دو برادر ایرانی اهل تبریز با کمک دوستانشان نمایشگاهی به نام تهران به نیویورک و نیویورک به تهران را برگزار می کنند.آیسی و سوت که مدت دو سال است در نیویورک ساکن هستند برای اینکه خلا نبود خود درسرزمین شان را پر کنند تصمیم گرفتند نمایشگاهی را برگذار کنند که در دو شهر به طور همزمان به برپا خواهد شد. یکی در گالری سیحون تهران و دیگری در گالری تی بی ای در نیویورک

IcyandSot

آثار هنرمندان نیویورکی در تهران و اثار هنرمندان تبریز و تهران در شهر نیویورک به نمایش در خواهد آمد
زمان و محل برگزاری را در زیر می بینید.

جمعه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ( نمایشگاه برای ۱۴ روز برپاخواهد بود)
ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر
خیابان وزرا ، کوچه چهارم، شماره 11، گالری سیحون