Iran Graffiti

مد سی

دیوار ۶۸۰ متر مربع و نقاشی شده توسط  مد سی MadC . او این دیوار را بیانگر داستان روزمره یک گرافیتی نویس می داند و میگوید این کار من داستان همه کسانی است که بیش از ده سال است زندگیشان را صرف گرافیتی کرده اند. او نقاشی خود را دارای ۵ پرده یا صحنه می داند.

Mad C – 700 Walls Project

صحنه اول : لابراتوار : جایی که در آن طرح می زنیم ایده می یابیم و ایده های را پرداخت می کنیم .صحنه دوم و سوم ماشین و کار : ما کار های را انتخاب می کنیم و به سمت تولید پیش می بریم  . تکنیک های لازم را به کارمی گیریم . استایل – نور و تنوع رنگ ها را در کنار یکدیگر خلق می کنیم صحنه چهارم : سفر پر مخاطره ایست که در ان کار های ما توسط مردم – شهرداری یا بچه های تازه کار خراب می شود ولی ما باید رو به جلو پیش برویم و کار خودمان را بکنیم صحنه پنجم : شهر  . اسمان را در همه جا پر می کنیم . و امروز  تعدادی از آثارت را به در جایی که باید نصب کرده ای… جایی که در معرض دید دیگران است.