Iran Graffiti

در گذشت کیس تو

یکی از مهمترین چهره های تاریخ گرافیتی  و بزرگان فرهنگ هیپ هاپ جهان در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۱۱ در گذشت . خبر در گذشت(جفری براون)” کیس تو” برای اولین بار توسط دی جی کای اسلی در تویتر گذاشته شد. بنا بر خبر دریافتی تا به حال این هنرمند در اثر سرطان در گذشت. کیس تو با یک دست  توانست سال ها لقب سلطان استایل را با خود به همراه داشته باشد و با وجود بسیاری از افراد که به تقلید یا جنگ با وی بر می آمدند ایستاد. بسیاری از دیوار نویس های امریکا و جهان خود را در منش و کار شاگرد او می دانند. رو حش شاد

Kase 2 کیس تو در عکس بالا نفر اول استاده سمت چپ با عینک