حمله به آثار قانونی شپارد فیری در کپنهاگ

شپارد فه یری طراح  تبلیغات و هنرمند شهری معروف آمریکایی در ادامه تور نمایشگاهی خود در  اروپا در حال حاضر در دانمارک است   و به همراه گروه  دستیارانش  تعداد قابل توجهی آثار بزرگ دیواری را در داخل و اطراف شهر کپنهاگ دانمارک به اجرا در اورده .

اما انگار این آثار  بزرگ و قانونی شپارد که شبیه تبلیغاتی برای نمایشگاه جاری وی در این شهر به انجام رسیده  به مذاق برخی جوانان دانمارکی خوش نمیامده به طوری که برخی آثار او با فاصله یک روز مورد تجاوز اعتراض آمیز با رنگ و اسپری قرار گرفت .  جملاتی مثل: آمریکایی به خانه ات برگرد را می شود در میان اولین جکلات نوشته شده بر روی این اثر مشاهده کرد.