Iran Graffiti

سانسور نقاشی ضد جنگ

مسئولان موزه هنرهای معاصر شهر لس آنجلس، یک نقاشی دیواری اثر “بلو”، هنرمند شهری ایتالیایی را به دلیل داشتن محتوی ضد جنگ، پس از گذشت 24 ساعت از دیوار این موزه به طور کامل پاک کردند. این اثر توسط “بلو” و به سفارش موزه هنرهای معاصر لس آنجلس و برای نمایشگاهی که قرار است در بهار سال آینده با عنوان “هنر در خیابان” در این موزه برگزار شود، کشیده شده بود که تنها با گذشت 24 ساعت و به دستور “جفری دیش” مدیر موزه به طور کامل از دیوار پاک شد.
این اقدام مسئولان موزه سوالات زیادی را در بین مخاطبان بوجود آورده است و بر گزاری این نمایشگاه را در هاله ای از ابهام فرو برده است و از جمله اینکه آیا این نقاشی برای مدیران موزه بیش از حد سیاسی بوده است؟ اگر یک ملافه با طرح ضد جنگ (ضد صنعت آدم کشی) برای مدیران موزه تا این اندازه بحث برانگیز است، چه چشم اندازی را برای نمایشگاه “هنر در خیابان” می توان متصور بود؟
همچنین “بلو” به در خواست مسئولان موزه برای کشیدن یک نقاشی دوباره پاسخ منفی داده و گفته است دیگر برای نقاشی به موزه هنر معاصر لس آنجلس باز نمی گردد.

Photo by Casey Caplowe, courtesy Unurth