Iran Graffiti

کارکتر در گرافیتی

در گالری حاضر می توان رویکرد های گوناگون خلق شخصیت( کارکتر ) در گرافیتی را مشاهده کرد. عکس های حاضر در این گالری گزارشگر نقاشی های دیواری سفارشی و متدوال هنر شهری و قانونی امروز دنیا نیستند بلکه سعی شده نمونه هایی از گرافیتی واقعی و هنر شهری  به معنای آنچه بدون سفارش و به طور مستقل توسط هنر مندان اروپایی نقاشی شده است را به شما نشان بدهیم.متاسفانه سایت های و مجلات هنر شهری  جهان طی چند سال اخیر با اهداف سودجویانه و  به دنبال مد و همگانی شدن واژه گرافیتی و هنر شهری  و روال جلب مخاطب در فیس بوک ،سعی در مفهوم زدایی از گرافیتی داشته آن را در حد نقاشی دیواری شهرداری ها و یا کار های دکوراتیو تقلیل داده اند. کلاه استودیو سعی دارد کماکان پشت به مّد حرکت کرده آنچه در خیابان یا دست کم توسط هنر مندان خیابانی مستقل اجرا می شود را به نمایش در آورد