Iran Graffiti

پاک کردن نقاشی بلو در برلین

هفته گذشته بلو (هنرمند شهری) دو اثر بزرگ و شناخته شده خودش را در شهر برلین و در برابر حیرت همگان پاک کرد و آن را با رنگ سیاه پوشاند. این دو اثر که یکی از آنها با همکاری دیگر هنرمند شهری (جی آر) انجام شده بود در منطقه مشهور به (محله کروتزبرگ) اجرا شده بودند که تا به حال محل تجمع هنرمندان و خانه به دوش ها بوده اند ولی در حال حاضر در برنامه های نوسازی شهری و تملک مجدد قرار گرفته اند. ساکنان این ساختمان از چندی پیش تخلیه شده بودند و شرکت ساختمان سازی بنا دارد تا در این محل مجتمع های ساختمانی بسازد و اگرچه این ساختمان های نوساز دید بسیار خوبی رو به این نقاشی خواهند داشت٫ اما در یک شب گروهی دو نفره با دو عدد بالابر و با حمایت بلو روی این نقاشی را سیاه کردند.

Blu_berlin

بلو می گوید بعد از دیدن این اتفاقات و تغییرات در این محله در چند سال اخیر احساس کرده است که اکنون زمان این رسیده است که هر دو نقاشی را پاک کند. هنر بلو به شدت سیاسی است و این حرکت او هم به همین شدت سیاسی است. او حق تصمیم گیری درباره سرنوشت نقاشی اش را برای خودش حفظ کرد و نگذاشت شرکت ساختمانی یا نقاش های سفارشی بعدی بتوانند سرنوشت نقاشی او را تعیین کنند. این نقاشی برای برای محله (کروتزبرگ) قدیم با ساکنان هنرمند و خانه به دوش اش کشیده شده بود و نه برای مجتمع های شیک و نوساز با ساکنان پولدار و مرفه جدید آنها.
blue_berlin1

ترجمه خبر – آرش وحدتی