Iran Graffiti

برای یک مشت دلار

روز ۲۳ فوریه  ۲۰۱۴ یک عکاس با صحنه ای مشکوک  در خیابانی در نیواورلیان مواجه شد و بعد از سرگوش آب دادن متوجه یک دزدی جدید شد.عده ای متشکل از ۳-۴ نفر در حال دزدیدن اثری از بنکسی بودند که احتمالا می توانست چند هزار دلار برای آن ها سود داشته باشد. عکاس (چارلی وارلی) موفق شد چند عکس از مجرم در حال ارتکاب جرم بگیرد.

charlie_varley

جالب آنجاست که ان ها در جواب همسایگان و حتی خود عکاس گفته بودند که اثر را با اجازه بنکسی و برای موزه تیت در لندن می برند در صورتی که موزه تیت لندن این موضوع و وجود چنین قراری  را تکذیب کرد.

Charlie2

در دوره ای که  حتی استریت آرت و گرافیتی وسیله ای برای به جیب زدن پول شده است  دیگر دیدن چنین صحنه هایی عجیب نیست. این چیزی است که گالری ها و موزه ها و حراجی های بزرگ می خواهند. هر چیزی را می تواند به شکل پول دید و آن را به سرقت برد.