Iran Graffiti

پرداخت ۵۰هزار دلار برای اجرای هنر شهری

بنکسی  شابلون زن بریتانیایی  به تازگی برای  جلب موافقت  صاحب یک ساختمان با اجرای ایده اش که عبارت از نصب دو تابلوی نقاشی مشترک او و دو هنرمند برزیلی( دوقلوها ) بود  حاضر به پرداخت مبلغ ۵۰ هزار دلار شد. او این مبلغ را به صاحب ساختمان پرداخت تا اجازه داشته باشد برای ۵ روز دو تابلوی خود را در این محل نصب کند.این زیر گذر در محله منهتن نیویورک .صاحب بنا نیز موافقت کرد برای حفاظت از آثار بنکسی یک مامور امنیتی استخدام کرده و یک تور فلزی در آنجا کشید.

Photo: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS

Photo: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS

شرکت امنیتی که مامور حفاظت از امنیت تابلو ها شده این شرط را گذاشته بود که همه بینندگان باید از پشت توری فلزی به اثر نگاه کنند   و در صورت تمایل به دیدن آثار از نزدیک بعد از بازرسی بدنی و نداشتن مایعات و وسایل تیز و برنده می توانند داخل شوند و برای دقایقی اثر را از نزدیک ببینند.ورود همزمان بیش از پنج نفر هم به محوطه  داخلی ممنوع می باشد

Photo:© William Farrington

Photo:© William Farrington