Iran Graffiti

آیسی و سوت در نیویورک

.

نمایشگاه آثار دو برادر ایرانی اهل تبریز در شهر نیویورک برگزار شد. این نمایشگاه که  با اجرای زنده گروه ایرانی سگ های زرد همراه بود  به همت آژانس کلرک اکس  از هلند و نورهرد اینک در امریکا   برپا شده است