Iran Graffiti

تعاریف در دنیای گرافیتی- قسمت ۲

crew کرو

کرو (گروه)به جمعی از گرافیتی کار ها گفته می شود که  معمولا با هم کار می کنند و اغلب برای بالا بردن توان مالی گروه در خریدن رنگ و یا بالا بردن اعتماد به نفس و حس امنیت این کار را می کنند.این گروه ها مانند گتگ ها نیستند بلکه متشکل از  دوستان هم سن و سال با علایق مشترک  بوده و فعالیت ها و روابط آنها معمولا دوستانه و گروهی است


dress-up  دِرِس-آپ

در صورتی که در یا دیواری نو را با امضا های زیاد یا نوشته بپوشانند و برای اولین بار ان را پر کنند به آن دِرِس-آپ می گویند


end-to-end   اِند تو اِند

به معنی ماشین یا واگن قطاری که از یک سو تا سوی دیگرش به طور کامل پر شود


Etch  اِچ

واستفاده از اسید یا حلال های فوق العاده قوی برای امضا زدن روی پنجره قطار ها یا اتومبیل ها این کار معمولا بسیار خطرناک و غیر انسانی و خرابکارانه است  به خصوص که اسید و مواد آن برای انسان های دیگر به شدت زیان آور است


Fat Cap فَت کَپ

کلاهک اسپری که برای پوشاندن سطوح بزرگ تر به کار می رود . برای پر کردن گرافیتی استفاده می شود


Fill ins فیل اینز

فیلینگ یا فیل-اینز به معنی رنگ و تمام چیز هایی است که برای داخل یک استایل در نظر گرفته و نقاشی می شود

گرافیتی با فیل-این صورتی


getting up   گتینگ آپ   -بالا اومدن

رسیدن به شهرت از طریق گرافیتی و کار زیاد  یا مورد توجه


Ghost روح

گاهی اوقات در اثر پاک کردن های شهرداری و یا هر عامل دیگر اثر نابود می شود ولی سایه یا آثار آن از زیر رنگ هنوز پیدا است . و مثل روح گرافیتی خیلی کمرنگ روی دیوار دیده می شود


تعاریف در دنیای گرافیتی قسمت ۱
تعاریف در دنیای گرافیتی قسمت ۳