Iran Graffiti

اسپری های ال ای دی

هنر مند طراح  فرانسوی عایشا لوگقو   به تازگی طرحی بر اساس کار کرد اسپری های رنگ را به اجرا رسانده است. که در آن  فرد با فشار دادن  کلاهک سر اسپری(نازل) به جای خارج شدن رنگ  منجر به روشن شدن  چراغ کوچک- ال ای دی- می شود.

نازل در سه اندازه و رنگ های مختلف امکان عکاسی در شب و یا نقاشی با نور را فراهم می آورد. نکته جالب توجه این محصول  که با نام هالو معرفی شده   ایجاد انرژی الکتریکی  با تکان دادن قوطی اسپری است. بدین ترتیب همان حرکتی که در قوطی های واقعی موجب ترکیب   رنگ و محتویات قوطی می شود در این اسپری موجب شارژ باطری و در نتیجه  تولید نور بعد از فشار نازل خواهد شد.