Iran Graffiti

نمایشگاه هنر شهری در پاریس

گالری “مت گات” در شهر پاریس مجموعه ای از آثار هنرمندان و گرافیتی نویس های پیشرو را به نمایش گذاشته است. وجه مشخصه این مجموعه آثار، وجود آثار هنرمندان شهری و گرافیتی نویس هایی است که پیشگامان جریان هنر شهری و گرافیتی، در دوران معاصر هستند.

در این مجموعه، آثار “تنها”، هنرمند شهری از ایران، امضاهای “تاکی 183″، شخصی که در تاریخچه گرافیتی در دوران معاصر، از او به عنوان نخستین گرافیتی نویس نام برده می شود و “کوپ 2” از قدیمی ترین گرافیتی نویس های شهر نیویورک، به نمایش گذاشته شده اند.