Iran Graffiti

بزرگداشت “دیر”، گرافیتی کار سوئیسی

“دیر” از پیشروان و نوآوران گرافیتی در اروپا و جهان بود و به دلیل سبک منحصر به فرد و شخصیت والایش، در بین شاگردان و دوستانش بسیار محبوب بود. او نزدیک به یک سال قبل و در اثر سرطان در گذشت.