Iran Graffiti

بمب در پیاده روی فرهنگی

نخستین اجرای نصب آثار هنر شهری در متن شهر به همت “کلاه استودیو” در تهران برگزار می شود. این اتفاق هنر شهری در دو پیاده رو، در پر جمعیت ترین مناطق مرکز شهر تهران اجرا می شود. میدان ونک و چهار راه ولی عصر که به تازگی با عنوان “پیاده رو فرهنگی” نامیده می شود، دو مکان اجرای این آثار خواهند بود. برای اطلاع بیشتر به این [لینک] بروید..