Iran Graffiti

Dej Crew

تشکل گرافیتی دژ از گروه های شناخته شده گرافیتی در تهران است. تمکین و کیارش کار خود را در اواسط دهه  ۱۳۸۰ آغاز کرده اند و استفاده منحصر به فرد آنها از رنگ آبی چیز ی است که بیشتر کسانی که به خوبی با گرافیتی ایران آشنایی دارند به آن آگاهند.گروه دژ تجربیات قابل توجی را در طراحی برچسب – استفاده از الگو های سنتی در  شابلون به عنوان پس زمینه گرافیتی ها و همینطور گرافیتی ایرانی سه بعدی کسب کرده و بی شک از عناصر همیشگی فرهنگ گرافیتی  در ایران و خاور میانه محسوب می شود. از خصوصیات دیگر دژ که می توان آن را در رنگ آبی گروه هم دید آرامش و پر هیز آن ها از خرابکاری وتخریب است. آن ها سعی دارند به دیوار های خاکستری و بی روح روح نسل خود را هدیه دهند. هدیه ای از که از تارو پود و تجربیات دو جوان تهرانی بر می آیدو بی شک حواس بیننده را با نبض شهر آشنا می کند.
dejCrew