Iran Graffiti

تعاریف در دنیای گرافیتی-قسمت۵

غلتک زنی
غلتک  وسیله ای است که برای رنگ زدن دیوار استفاده می شود. اما در گرافیتی گاهی به جز اینکه از غلتک ها برای رنگ کردن پس زمینه استفاده می شود  گاه برای اجرای حروف هم استفاده می شود. به خصوص در حروف انگلیسی که ساختار هندسی مشخص تری دارند .بیشتر کار هایی که با غلتک اجرا می شوند به طور معمول ساده هستند اما آثاری هم هست که بسیار پیچیده و زیبا به چشم می آیند

 

Roller Graffiti

Roller Graffiti


خودی
معمولا به کسی گفته می شود که همه اعضای یک گروه گرافیتی به او اعتماد دارند . و می دانند که اسرار گروه را به بیرون گروه بروز نمی دهد

ماندن -دوام
مدت زمانی که اثر روی دیوار می ماند را با این اصطلاح تعریف می کنند. مثل  این کار یک هفته دوام آورد – آن کار یک سال دوام اورد … که معمولا اهمیت زیادی دارد . دوام کار ها معمولا نشان از احترام بقیه گرافیتی کار ها به نقاشی همدیگر است

خراشنگاری
در زمانی که شهرداری یا مردم آثار یا تگ ها را به سرعت پاک می کنند . گرافیتی کار ها برای دوام بیشتر کار هایشان دست به خراش دادن سطوح میزنند.به عنوان مثل با یک تکه سنگ یا کلید با فلز نوک تیز روی دیوار یا سطوح شهری  امضای خود را با خراش بر جا می گذارند.این خراشها حتی در صورت رنگ شدن دیوار از بین نمی روند و تا زمان تعویض کامل سطح خراشیده شده با سطحی جدید کماکان دیده می شوند.این کار ها امروزه در دنیای گرافیتی و هنر شهری جایی ندارند و به اصطلاح  قدیمی شده  یا جنبه ای خرابکارانه(وندالیستی) پیدا کرده اند .این عمل به طور معمول توجیه هنری نداشته و بنا به نوع نگاه افراد  و گروه های مختلف اجتماع  می تواند  به عنوان خرابکاری – بیماری – ماجراجویی  یا حتی اعتراض به حساب آید .معمولا کسی که چنین کار هایی را انجام می دهد از عواقب آن با خبر بوده و نا اگاهانه دست به چنین کاری نمی زند. از نظر شهرداری ها  نیز این کار صد در صد به تخریب اموال عمومی و چهره شهری ترجمه می شود حال آنکه برای انجام دهنده اش  تفریحی کودکانه باشد یا اعتراضی اجتماعی
Scratching

Scratching


ترکوندن
معمولا اگر کسی کار خارق العاده ای بکند بقیه او را با این فعل توصیف می کنند. در گرافیتی اگر کسی اثری بسیار زیبا خلق کند یا در جایی غیر قابل دسترس بقیه کار بزند به اصطلاح می گویند:فلان گرافیتی کار فلان بیلبورد یا فلان دیوار را ترکونده
Extreme Slam Spot

Extreme Slam Spot


خط زدن
بزرگترین توهینی که یک دیوار نویس به دیوار نویس دیگر می کند این است که روی کار دیگری خط بکشد و زیر آن را امضا کند.این کار را گاه بچه ها یا عابران نا آگاه هم انجام می دهند. مثلا بچه ای که اسپریی را از خیابان پیدا می کند احتمال دارد آن را برای خط خطی کردن گرافیتی ها استفاده کند . اما در صورتی که یک گرافیتی کار روی کار گرافیتی کار دیگر خط بکشد در حقیقت دارد توهین مستقیمی می کند و گاه جنگ های چند ماهه -چند ساله یا مادام العمر بین این دو اتفاق می افتد
در آمریکا   گرافیتی کاری به نام -کَپ – که امروزه اسطوره گرافیتی محسوب می شود در حقیقت شهرت خود را از راه همین توهین کردن و جنگیدن با همه گرافیتی کار های نیویورک در دهه هفتاد به دست اورد .او روی کار همه خط می کشید و امضا می زد و رفته رفته با گذر زمان به یکی از اسطوره های جنجالی و مورد نکوهش در گرافیتی دنیا مبدل شد
خط کشیدن و یا استفاده از نقاشی گرافیتی کار های پر سابقه تر نیز معمولا چنین معنایی داشته و نشانه توهین مستقیم  یا اعلام نفرت یا مخالفت می باشد

بر چسب 
برچسب ها  که اغلب در خیابان و روی درب منازل مسکونی با استفاده ای تبلیغاتی  دیده می شوند می توانند وسیله ای برای تکثیر و نمایش اثری هنریی یا پیغامی به دیگران باشند از این رو است که طی ۳ دهه اخیر برچسب زنی یکی از محبوب ترین  سبک های هنر شهری در جهان به شمار امده

کار سرِ دستی
کاری که سریع و بی فکر انجام شود و یا از سر تفریح نقاشی می شود به اصطلاح کار تفننی هم می گویند معمولا کسی که تعداد کار های بیهوده اش زیاد می شود رفته رفته احترام خود را در بین گرافیتی کار های دیگر از دست می دهد

تروآپ
ترو آپ طرحی  با اندازه بزرگ که از یک یا چند رنگ زمینه ساده و سریع و یک آوت لایت یا خط محیطی  معمولا با قطر ۵ تا ۲۰ سانتی متر اجرا می شود . این آثار می توانند بسیار زیبا و خلاقانه اجرا شوند و نمونه ای از هنر شهری و گرافتی محسوب می شود
Throw Up

Throw Up and tags


آمضا
امضا همانطور که از نامش پیداست  ساده ترین اثری است که روی دیوار ها می بینید. این نوع گرافیتی هرچند از اولین انواع گرافتی محسوب می شود اما امروز ه در جامعه هنر شهری به تنهایی وجهه خوب و هنری ندارد و به نوعی با وندالیسم پیوند می خورد

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم