Iran Graffiti

تعاریف در دنیای گرافیتی-قسمت ۴

قانونی 
 اثر گرافیتی که با اجازه نقاشی شده باشد.معمولا گرافیتی کار هایی که سال ها به شکل  غیر قانونی کار می کنند  زمانی به درجه ای از مهارت می رسند که گاه از آنها در خواست کار های قانونی هم صورت می گیرد. گرافیتی قانونی  از نظر بعضی  به نوعی ضد گرافییتی و تناقضی است که هنر مند باید به آن پاسخ دهد

کاشتن
گاهی هنر مند های شهری چیزی شبیه به مجسمه ای کوچک یا اثری حجم دار را در سطح شهر نصب می کنند. این کار معمولا آسیبی به شهر نمی رساند و تنها چیزی را به آن اضافی می کند
Brad-downey

زوج
دو گرافیتی کار یا دو اثر گرافیتی که زیاد تر از بقیه با هم دیده می شوند.  در دنیای گرفیتی در مورد زوج ها شوخی های زیادی وجود دارد

 فاجعه
زمانی که نیروی دولتی  تمامی یا بخش بزرگی از امضا ها و نقاشی های یک دیوار یا یک محله را پاک می کند
Graffiti-Removal
 

ماپ
ماپ ها قلم های دست سازی هستند که معمولا با اندکی موکت و ظروف پلاستیکی نگه دارنده مواد شوینده و غیره ساخته می شوند و با انواع اقسام جوهر پر می شوند و برای امضا زنی در خیابان استفاده می شوند
Graffitimop
 

مورال
مورال یا نقاشی دیواری که فرق بسیار عمده ای با گرافیتی دارد در دوران امروزی رفته فته وارد دنیای گرافیتی هم می شود. این در حالی است که دولت ها سعی دارند به این ترتیب از پیغام های مخالفت انگیز گرافیتی بکاهد و آن را امری  مردمی و موافق معرفی نماید
Legal-graffiti-tehran
 

یک سره
یک سره یا تک خط به امضا یا ترو آپ هایی گفته می شود که بدون برداشتن قلم یا بدون برداشتن انگشت از کلاهک اسپری  رسم می شونددر این آثار یک سره و بدون وقفه انجام می شوند
 

رنگ خور
دیوار ها و سطوحی که رنگ را به خود جذب می کنند و کیفیت خوبی از خود به جا نمی گذارند. این دیوار ها که گاه  از روی عمد به این شکل ساخته می شوند از دشمن های گرافیتی هستند و در صورت استفاده از این دیوار ها حتما باید  یک بار با رنگ پلاستیک زیر سازی کرد.
 

پوستر
نقاشی – طرح یا پیامی که روی کاغذ نقاشی یا چاپ می شود و با چسب یا سریش به دیوار چسبانده می شود. گاه نیز از چسب کاغذ دیواری برای این کار استفاده می شود
 
 

یادگاری
امضا و یا نقاشی که بعد از مدتی از پشت دیوار رنگ شده قدیمی خود را نشان می دهد .گاه پیش می آید که دیواری که روی آن گرافیتی بوده است  به سفارش ساکنین یا شهرداری ها رنگ می شود .ولی بعد از گذشت ماه ها یا سال ها رنگ رفته رفته کم تر شده و نقاشی یا امضا دوباره از پشت آن خود را نشان می دهد
 
 

سرباز
سرباز  به گرافیتی کار جوانی گفته می شود که انرژی کافی و هوشیاری برای یاد گیری و درک درست مسیر را دارد. این لقب را زمانی به کار می برند که گرافیتی کار در کار خود الگو یی دارد و یا در بین گرایفیتی کار های هم نسل خود ارتباطی بهتر یا نزدیک تر با بزرگ تر های خود و نسل های قبلی دارد .اشاره است به مهره سرباز در شطرنج
 

مشق یا کاغذ دیواری زدن
زمانی است که با امضا های یک شکل یا ترو آپ یا بر چسب تمامی سطحی را پشت سر هم می پوشانیم. مثل  سر مشق های دوران مدرسه.
wallpapering

بلند کردن
بعضی گرافیتی کار های جوان علاقه یا نیاز به دزدیدن اسپری و برخی مواد مصرفی خود دارند که در اصطلاح عام به آن بلند کردن یا کش رفتن یا کف رفتن هم  گفته می شود