پلیس نیورورک گرافیتی کار باسابقه

پلیس نیویورک  بعد از نزدیک به بیست سال متوجه شد که یکی از دیوار نویس های مشهور نیویورک که با اسم مستعار نیو NEO کار می کرد از اعضای کادر پلیس بوده . استیون وینبرگ ۴۳ ساله مامور گشت پلیس نیویورک که در سال ۲۰۰۱ به علت آسیب دیدگی پا از کادر پلیس خارج شد   یکی از گرافیتی کار های دهه هشتاد نیویورک بوده که تعداد قابل توجهی  قطار های نیویورک را نقاشی و امضا کرده بود.
البته طی چند سال اخیر پلیس ایمیل های زیادی مبنی بر هویت استیون در یافت کرده بود و همینطور در پیج فیس بوک او تعداد زیادی پیغام تولد با موضوع تولد یک پلیس گذاشته می شد ولی کمتر کسی آنها را جدی می گرفت.  او کار خود را اط سال ‍۹۷۹ آغاز کرد و تا اگوست سال ۲۰۱۱ به فعالیت خود ادامه می داد