Iran Graffiti

نماد ها …نمایشگاه کن تو در آلمان

کن تو (Cantwo)هنرمند مشهوری است که از ایتدای شروع گرافیتی در آلمان در این جنبش حضور همیشگی داشته است و بیش از هر چیز به خاطر کارکتر های  زیبا و دقیقش شهرت دارد. وی به تازگی در آلمان نمایشگاهی بر گزار کرده است که تا  ماه جولای ادامه دارد . کن تو در این نمایش استثنایی که در شهر هیدلبرگ آلمان برگزار شده است بهترین آثارش را که طی سی سال اخیر خلق کرده است به نمایش گذاشته.و عنوان نمایشگاه خود را نیز آیکونز یا نماد ها نامگذارده است