Iran Graffiti

Redbull Contest IRAN

اولین مسابقه گرفیتی در ایران با همایت شرکت ردبول بر گزار شد(سال ۸۶) کلآ این مسابقه ۱۵ شرکت کننده داشت که در زمان ۳ ساعت باید یک نقاشی ۲.۲ رو تموم میکردند.