Iran Graffiti

نمایشگاه اسپری ۲۰۰۷

اولین نمایشگاه گرافیتی و هنر اسپری در ایران برگزار شد . این نمایشگاه که بر گزار کننده ان کلاه استودیو بود به مدت هفت روز در گالری مهرین تهران واقع در گیشا برای بازدید عموم باز بود هنر مندانی از کشور های مختلف در این نمایشگاه شرکت داشته اند.هدف این نمایشگاه معرفی هنر شهری  و گرافیتی به جامعه هنری ایران و همینطور معرفی حضور گرافیتی ایران به صحنه گرافیتی بین المللی بود

اطلاعات بیشتر رو می تونید تو این صفحه ببینید کلیک کنید