Iran Graffiti

نگاهی به بلک بوک ها – بخش اول

بلک بوک یا دفتر طراحی همیشه برای یک گرافیتی کار نقش بهترین دوست و همراه را داشته است. از همان روز های ابتدایی جنبش گرافیتی تا به امروز گرافیتی کار ها و هنر مندان شهری ایده های خود را به اشکال مختلف در دفتر هایشان پیاده می کردند – آن را با دوستانشان به بحث می گذاشتند. در دفتر یک دیگر به عنوان ادای احترام یا یادگاری طراح هایی می کشیدند و این سنت بیش از ۴۰ سال همراه با گرافیتی کار ها باقی مانده است.
در زیر مجموعه ای را از صفحه های قدیمی و جدید دفتر برخی بزرگان گرافیتی  آمریکا را  به نمایش گذاشته ایم . آثار به علت قدیمی بودن یا تعلق هنرمند به نسل اولیه گرافیتی شاید از هیجانات مورد علاقه مخاطب امروزی کمی به دور باشد ولی به نوبه خود حاوی نکات فوق العاده آموزنده ای هستند که امیدواریم مورد استفاده و توجه علاقمندان قرار گیرد