Iran Graffiti

تهران ۹۴

نمایشگاهی از نقاشی های ۷ گرافیتی کار جوان ایرانی در برلین برگزار خواهد شد.بابک سلطانی  صاحب مغازه لوزم گرافیتی در شهر کلن آلمان هم پشتیبان این نمایشگاه خواهد بود.Tehran94
آثار بم بم از تهران- غار۲ از لندن-هشوار از تهران – اوهام از برلین –پی اس تی از تورنتو و رند از نیویورک در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته میشود.اوهام برگزار کننده این نمایشگاه نیز برای تامین بودجه این کار در سایت استارت نکست  اقدام به جمع آوری کمک مالی و پشتیبان برای این نمایشگاه کرده است.در صورت امکان به این پروژه کمک نمایید