Iran Graffiti

گرافیتی در هفته مد لباس پاریس

چهل سال پیش در ۱۹۷۳ هنرمند رقاص و معلم رقص به نام تیلا تارپ برای اولین بار گرافیتی را از روی ترن های نیویورک به روی صحنه اجرای رقص باله -دوش کوپه- کشانید.از آن پس گرافیتی مد شد و همچون سیل شهر های دنیا را در نوردید.آن زمان این انتخاب همه را شوکه کرد. گرافیتی که هنر غیر قابل قبول و درکی برای مردم بود روی صحنه های جدی سالن های هنری ظاهر می شد.اماامروزه گرافیتی و به دنبال آن هنر شهری از طرف بسیاری از جوامع مورد قبول و درک واقع شده و بسیاری از موزه ها و جایگاه های هنری را در نوردیده اند

مانیش آرورا طراح مد و لباس اهل بمبیی (هند)نمونه ای از این استقبال عمومی را در اجرای اخیر خود به نمایش گذاشت. کلکسیون پاییزه و زمستانه ۲۰۱۳لباس مانیش آرورا در هفته مد پاریس این هفته در حالی که شاهد راه رفتن مدل های لباس جدید این هنر مند بود میزبان سه هگرافیتی نویس پاریسی هم بود که در میان مدل ها رفت و آمد می کردند و با لباس های کلاه دار خود سالن را از بوی اسپری رنگ آکنده کرده بودند. به علاوه در بسیاری از لباس های طراحی شده مانیش از همکاری هنرمندان شهری استفاده شده است
حضور گرافیتی در بسیاری از محافل رسمی هنری نشان از موفقیت این جنبش هنری در جهان و آشنایی ذهنیت جوامع با این پدیده هنری اجتماعی دارد. در زیر تصاویری از شوی لباس آرورا در هفته مد پاریس ۲۰۱۳ را می بینید